Hvor moden er feedbackkulturen i din organisation eller virksomhed? Hvad gør I, hvis I gerne vil udvikle jer hen mod en endnu stærkere feedbackkultur?

God feedback og en stærk feedbackkultur opstår sjældent af sig selv. Der skal viden, rammer og redskaber til. Men har man dem på plads, så er udviklingspotentialet stort.

Vi tilbyder en systematisk og teoretisk funderet tilgang til at klarlægge, hvor moden jeres eksisterende feedbackkultur er, og hvor og hvordan I med fordel kan sætte ind for at styrke feedbackkulturen i netop jeres virksomhed.

 

Feedback i et helhedsperspektiv – vores tilgang

At skabe en stærk feedbackkultur i en organisation kræver, at man ændrer sit perspektiv på feedback. Fokus skal flyttes væk fra, hvordan man får “de andre” til at lytte og tage feedback til sig.

I stedet skal fokus rettes mod, hvordan man skaber de bedste betingelser for læring og vidensudveksling. Ikke kun mellem ledere og medarbejdere, men mellem medarbejdere på tværs af alle niveauer.

Det tilbyder vi modeller og metoder til.