Hvor moden er feedbackkulturen i din organisation eller virksomhed? Hvad gør I, hvis I gerne vil udvikle jer hen mod en endnu stærkere feedbackkultur?

God feedback og en stærk feedbackkultur opstår sjældent af sig selv. Der skal viden, rammer og redskaber til. Men har man dem på plads, så er udviklingspotentialet stort.