Feedbackkultur: Tre cases

Case 1: Når feedback er fagligt forankret og knyttet til tekster

Casen er et eksempel på en feedbackkultur, som er forankret i en journalistisk faglighed.

Case 2: Når ønsket om mere feedback kommer ovenfra

Casen er et eksempel på, at ønsket om mere feedback og mere effektiv feedback kommer fra ledelsens side.

Case 3: Når medarbejder efterspørger feedback fra leder

Casen er et eksempel på forskellige opfattelser af hvornår i en proces feedback skal bruges og hvilket formål det tjener.

Tilsammen viser de tre cases, hvordan modenhedsmodellen kan bruges til at forstå og udpege udviklingspotentialer i forhold til feedbackkultur i forskellige organisationer.

De tre cases er udvalgt, fordi de viser en spændvidde  både i forhold til organisationens størrelse, type, udfordringer og udviklingspotentialer. Perspektivet veksler fra en enkelt medarbejders til et ledelsesmæssigt perspektiv. De tre cases er autentiske, men anonymiserede.