Brug vores modenhedsmodel til at afgøre, hvor moden feedbackkulturen er i din organisation eller virksomhed.

Tre cases viser, hvordan modenhedsmodellen kan bruges til at forstå og udpege udviklingspotentialer i forhold til feedbackkultur i forskellige organisationer.