Metoden kan bruges til at få konstruktiv feedback på en hurtig måde, der både er overskuelig og nem at gå til for den, der giver, og den, der modtager feedbacken.

Styrken i metoden ligger bl.a. i at den også fokuserer på det, der fungerer godt, og ikke kun på det, der kan arbejdes videre med. Der er også meget information at hente i at få udpeget styrker ved et feedbackobjekt, så man har mulighed for at fastholde og evt. udvikle disse i det fremtidige arbejde.

Feedbackens objektTidsforbrug på feedbackAntal deltagere
Tekster, beskrivelser af projekter/fremgangsmåder, designs, prototyper, apps m.m.10 minutter, hvis feedbacken gives skriftligt. Mere, hvis den (også) gives mundtligt.2 – mange

Udbytte

Du får på en hurtig måde indsigt i, hvad der fungerer godt ved feedbackobjektet, og hvad du kan arbejde videre med. Metoden gør det muligt at få input fra mange mennesker på kort tid.

Grundprincipper

Feedbackgiveren formidler hans eller hendes egne oplevelser af feedbackens objekt, inddelt i to kategorier: Ting, der fungerer godt, og ting, der kan arbejdes videre med.

Fremgangsmåde

  • Objektet for feedback defineres og gøres tilgængelig for feedbackgiverne.
  • Feedbackmetoden introduceres ganske kort. Sig gerne, hvad formålet med feedbacken er (fx at styrke en præsentation, målrette en tekst eller teste et design).
  • Feedbackgiverne får 10 minutter til at notere tre ting ved feedbackobjektet, der fungerede godt, og tre ting, feedbackmodtageren kan arbejde videre med. Brug fx dette skema til formålet.
  • Feedbackgivernes noter/skemaer indsamles. Feedbackgiverne kan også aflevere deres feedback mundtligt, hvis det giver bedre mening i sammenhængen.

Brug af feedbacken

  • Saml alle kommentarer, skab dig et overblik over dem, og prioritér, hvilke forslag, du vil arbejde videre med.
  • Hvis du har fået kommentarer fra rigtig mange, kan du tematisere dem og evt. lave en top 3 over, hvilke temaer, som optræder hyppigst.