Feedbacken gives ud fra en bestemt modtagers perspektiv, hvilket kræver at feedbackgiveren sætter sig i modtagerens sted. Modtageren kan være en målgruppe eller flere forskellige dele af en målgruppe, fx borgere, brugere eller kunder.

Feedbackens objektTidsforbrug på feedbackAntal deltagere
Tekster, beskrivelser af projekter/fremgangsmåder, designs, prototyper, apps m.m.5-7 min. pr. feedbackgiver2 – mange

Udbytte

Med metoden får du mulighed for at få påpeget indvendinger og styrker ved dit arbejde set fra en bestemt målgruppes perspektiv. Det betyder, at du på et tidligt tidspunkt kan få mulighed for at justere dit arbejde, så det rammer målgruppen.

Grundprincipper

Ved at bede feedbackgiveren om at påtage sig et bestemt perspektiv, får han eller hun til opgave at sætte sig i din modtagers sted og derfra gengive sin oplevelse af feedbackobjekt. Selvom feedbackgiver ikke reelt tilhører målgruppen, kan du alligevel få værdifuld feedback. Metoden er ikke en erstatning for feedback fra den reelle målgruppe, men et supplement, der nemt og hurtigt kan inddrages på et meget tidligt tidspunkt i arbejdsprocessen.

Fremgangsmåde

  • Bed en kollega eller samarbejdspartner give feedback på det valgte feedbackobjekt ud fra et bestemt perspektiv. Brug lidt tid på at forklare, hvem målgruppen er, så feedbackgiveren kan danne sig et billede af modtageren.
  • Bed enten a) feedbackgiveren forberede feedbacken (fx ved at læse en længere tekst) og notere feedback undervejs og derefter give dig feedback mundtligt eller b) lad feedbackgiveren “tale højt” mens han eller hun  fx ser på et website eller et design. Tag selv noter imens.
  • Gennemgå dine noter og lav en prioriteret liste over de ting, du vil arbejde videre med.
  • Hvis der er uklarheder, eller du efterfølgende får behov for at stille opfølgende spørgsmål, så bed om lov til at “interviewe” feedbackgiveren om dette, mens vedkommende igen taler ud fra det valgte perspektiv.
  • Flere feedbackgivere kan give feedback ud fra det samme perspektiv. De kan også tildeles hvert deres perspektiv, hvis målgruppen er sammensat.

Brug af feedbacken

  • Efter denne feedback kan du omarbejde dit materiale og gentage samme øvelse, evt. med en ny feedbackgiver.
  • Hvis du vil inddrage feedback fra den reelle målgruppe, kan perspektivmetoden også hjælpe dig til at forberede spørgsmål til målgruppen.