Tekstfeedbackspillet er et brætspil til feedback på tekster. Spillerne skiftes til at give feedback på andres tekster og få feedback på egne tekster. Spillet sikrer et effektivt tidsforbrug, hvor alle kommer til orde og får lige meget feedback.

Feedbackens objektTidsforbrug på feedbackAntal deltagere
Tekster og tekstudkast Typisk 1-1 ½ time3-4

Download spillet på Studypedia.

Udbytte

Alle er både feedbackgivere og feedbackmodtagere. Det vil sige, at alle har en tekst med. Når du er færdig med at spille tekstfeedbackspillet, har du

 • nedskrevne noter til feedback på din egen tekst fra 2-3 andre.
 • givet feedback på andres tekster og derigennem også trænet din egen skrivekompetence.
 • får du indblik i, hvordan andre læsere opfatter forskellige tekster.

Grundprincipper

Tekstfeedbackspillet er udformet som et brætspil for at guide spillerne gennem feedbackprocessen og gøre regler og tidsstyring så transparent og enkel som mulig. Deltagerne veksler gennem spillet mellem at give, modtage og lytte til feedback, og alle tre aktiviteter er med til at gøre deltagerne til bedre skribenter.

Fremgangsmåde

 • Alle spildeltagerne læser hæftet med spilleregler
 • Inden spilstart rundsender alle tekster til hinanden og forbereder feedback på hinandens tekster.
 • Gennem spillet behandler man én spillers tekst ad gangen, indtil alle har givet feedback på alle andres tekster.
 • Undervejs kan der uddeles bødekort til spillere, som ikke holder sig til reglerne (som fx afbryder andres feedback).
 • Når alles tekster er behandlet, evalueres feedbacken i fællesskab og en evt. ny spilgang aftales.

Brug af feedbacken

 • Lav en liste over, hvad du vil tage med fra feedbacken i prioriteret rækkefølge.
 • Det er værd at lægge mærke til, om flere feedbackgivere har givet samme feedback.
 • Indarbejd den udvalgte feedback relativt hurtigt efter feedbackspillets afslutning.