Der ligger et enormt potentiale i sammen med medarbejdere og kollegaer at sætte fokus på en stærk feedbackkultur – blandt andet i forhold til

  • tekster og præsentationsmateriale.
  • præsentationer, møder og interaktioner.
  • prototyper og produkter under udvikling.

På et organisatorisk plan spiller feedback en nøglerolle i forhold til at sikre videndeling og kontinuerlig udvikling. Samtidig kan feedback bruges som metode til at integrere omverdens perspektiver på organisationens arbejde. Begge dele er en forudsætning for at sikre organisationens eller virksomhedens fortsatte relevans.

Modtagere af feedback får

  • indsigt i hvordan andre oplever deres tekster, designs, produkter eller lignende
  • andres vurdering af om deres produkt lever op til de krav, man kan stille til det.

Begge dele kan feedbackens modtagere bruge til at forbedre produktet i det videre arbejde med det.

Givere af feedback får

  • trænet deres egen forståelse for hvad, der fungerer godt
  • større bevidsthed om, hvordan de kan bruge den forståelse på egne produkter.

Jo mere feedback du giver, jo mere lærer du i forhold til at forbedre dine egne processer.

Forventning om feedback

Moderne medarbejdere (og ikke mindst de yngre) har en forventning om at få feedback, og skal man fastholde dygtige medarbejdere er det nødvendigt at skabe en feedbackkultur, de kan trives og udvikle sig i.