Bag Feedbackkultur står Tine Wirenfeldt Jensen og Charlotte Albrechtsen

Vi:

  • har sammenlagt mange års erfaring med at udvikle, anvende, undervise og forske i effektive feedbackpraksisser.
  • har udviklet konkrete feedbackmetoder, fx i form at et feedbackspil.
  • har erfaring med at udvikle og understøtte feedbackkultur i et organisatorisk perspektiv, både fra et ledelses- og medarbejderperspektiv. Og ikke mindst med, hvordan feedback fra brugere, kunder og andre interessenter kan inddrages i innovationsprocesser.
  • er målorienterede med en solid teoretisk ballast og en stor viden om, hvad der fungerer i praksis.

Tilsammen har vi udgivet en række artikler om feedback – se under udgivelser.

Charlotte Albrechtsen, ph.d. i virksomhedskommunikation, selvstændig konsulent i brugerindsigt og ejer af Tovejs.

Tine Wirenfeldt Jensen, ph.d. i læring og uddannelse, selvstændig undervisningsudviklingskonsulent og ejer af METoDo