Charlotte Albrechtsen. Ph.d. i virksomhedskommunikation, selvstændig konsulent i brugerindsigt og ejer af Tovejs.

Tine Wirenfeldt Jensen. Ph.d. i læring og uddannelse, selvstændig undervisningsudviklingskonsulent og ejer af METoDo

Vi:

  • har sammenlagt mange års erfaring med at udvikle, anvende, undervise og forske i effektive feedbackpraksisser (se udgivelser).
  • har udviklet konkrete feedbackmetoder, fx i form at et feedbackspil – hvor feedback også har været brugt som en metode til spiludvikling.
  • har erfaring med at udvikle og understøtte feedbackkultur i et organisatorisk perspektiv, både fra et ledelses- og medarbejderperspektiv. Og ikke mindst med, hvordan feedback fra brugere, kunder og andre interessenter kan inddrages i innovationsprocesser.
  • er målorienterede med en solid teoretisk ballast og en stor viden om, hvad der fungerer i praksis.