Metoderne i værktøjskassen kan tilpasses dine behov og sammenhænge, ligesom du også selv kan udvikle nye feedbackmetoder sammen med kollegaer og samarbejdspartnere.

God feedback er aftalebestemt og struktureret. Det mål når du ved at arbejde med velbeskrevne feedbackmetoder, der gør det muligt at afstemme forventninger mellem feedbackgiver og feedbackmodtager.

Uanset om du bruger allerede udviklede feedbackmetoder eller selv udvikler dem, så er det vigtigt løbende at evaluere metodernes brugbarhed. Ved at gøre det, bliver det synligt, hvad der med fordel kan tilpasses fremover.