Workshop for ledere om udvikling af organisationens feedbackkultur

Nedenfor er et eksempel på program til en workshop, der varer en halv dag plus evt. 30 min. til online opfølgning. Varighed og indhold kan tilpasses efter behov.

Introduktion

 • Præsentation og velkomst
 • Workshoppens formål og fremgangsmåde
 • Deltagerpræsentation (rammesat).

Feedbackforståelser

 • Feedback i tre perspektiver og i forskellige faglige traditioner
 • Aktivitet: Refleksion over egen feedbackforståelse.

Feedbackkultur: modenhed og udviklingspotentiale

 • Introduktion til modenhedsmodel for feedbackkultur inkl. casearbejde
 • Aktivitet I: Hvor moden er feedbackkulturen på dit område?
 • Aktivitet II: Hvordan kan du som leder fremme feedbackkulturen på dit eget område?

Feedbackpraksisser i organisationen

 • Aktivitet: Videndeling i tremandsgrupper: Giv et eksempel på en konkret intern feedbackpraksis, der fungerer godt på dit område.
 • Fælles opsamling.

Feedbacktrekanten: Hvad skal der til for at feedback kan fungere i praksis?

 • Introduktion til feedbacktrekanten som en model til at arbejde med feedback i praksis
 • Eksempler på feedbackobjekter, feedbackmetoder og feedbackkriterier
 • Aktivitet: Formuler et eller flere eksempler på, hvordan feedbacktrekanten konkret kan rammesætte og kvalificere feedback på dit område.

Fremtidsperspektiv: Næste skridt

 • Aktivitet: Refleksion og handlingsperspektiv: Formulering af konkrete tiltag til at styrke feedbackkulturen over tid
 • Fælles opsamling og afrunding.

Online opfølgning

 • Der kan afholdes et eller flere online opfølgningsmøder på 30 min. efter workshoppen for at støtte ledernes fortsatte arbejde med organisationens feedbackmål.