Workshop for ledere om udvikling af organisationens feedbackkultur

Nedenfor er et eksempel på program til en workshop, der varer en halv dag. Varighed og indhold kan tilpasses efter behov.

 

Introduktion

 • Præsentation og velkomst
 • Workshoppens formål og fremgangsmåde
 • Deltagerpræsentation (rammesat).

 

Feedbackforståelser

 • Feedback i tre perspektiver og i forskellige faglige traditioner
 • Aktivitet: Refleksion over egen feedbackforståelse.

 

Feedbackkultur: modenhed og udviklingspotentiale

 • Introduktion til modenhedsmodel for feedbackkultur inkl. casearbejde
 • Aktivitet I: Hvor moden er feedbackkulturen på dit område?
 • Aktivitet II: Hvordan kan du som leder fremme feedbackkulturen på dit eget område?

 

Feedbackpraksisser i organisationen

 • Aktivitet: Videndeling i tremandsgrupper: Giv et eksempel på en konkret intern feedbackpraksis, der fungerer godt på dit område.
 • Fælles opsamling.

 

Feedbacktrekanten: Hvad skal der til for at feedback kan fungere i praksis?

 • Introduktion til feedbacktrekanten som en model til at arbejde med feedback i praksis
 • Eksempler på feedbackobjekter, feedbackmetoder og feedbackkriterier
 • Aktivitet: Formuler et eller flere eksempler på, hvordan feedbacktrekanten konkret kan rammesætte og kvalificere feedback på dit område.

 

Fremtidsperspektiv: Næste skridt

 • Aktivitet: Refleksion og handlingsperspektiv: Formulering af konkrete tiltag til at styrke feedbackkulturen over tid
 • Fælles opsamling og afrunding.